آثار انفاق چیست؟


تاریخ :فروردین ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

آثار انفاق چیست؟
انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می‌تواند به دیگران بدهد. این چیز می‌تواند علم باشد، یا مال و ثروت و یا حتی انفاق محبت و همدلی و همدردی با دیگران.

آثار انفاق چیست؟

انفاق یعنی بخشش از چیزی که انسان در اختیار دارد و می‌تواند به دیگران بدهد. این چیز می‌تواند علم باشد، یا مال و ثروت و یا حتی انفاق محبت و همدلی و همدردی با دیگران.
آثار انفاق چیست؟

بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .