آیاتی که در حکم دعا هستند


تاریخ :اسفند ۲۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

آیاتی که در قرآن مجید در آن از خداوند متعال طلب و درخواستی صورت گرفته است.

اخبر جهان

مرجع توریسم

دیدگاه ها مسدود شده اند .