آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد


تاریخ :خرداد ۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد

آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد

آیه‌ای که مانع غیب‌گویی امام سجاد(ع) می‌شد

خرم خبر

دیدگاه ها مسدود شده اند .