اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن


تاریخ :دی ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن
شرکت هواپیمایی «دلتا ایر لاینز» آمریکا، بار دیگر دو مسافر مسلمان را به دلیل اعتراض سایر مسافران از هواپیما اخراج کرد.

اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن

شرکت هواپیمایی «دلتا ایر لاینز» آمریکا، بار دیگر دو مسافر مسلمان را به دلیل اعتراض سایر مسافران از هواپیما اخراج کرد.
اخراج مسافران از هواپیما به خاطر عربی صحبت کردن

دیدگاه ها مسدود شده اند .