از قتل عام زنان و کودکان تا حرمت خلوت پدر و دختر


تاریخ :خرداد ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

از قتل عام زنان و کودکان تا حرمت خلوت پدر و دختر
از جمله شاخصه های مهم گروههای وهابی تفسیر به رأی و فتاوای خلاف عقل و شرع است که موجب زایش گروههایی مانند داعش و القاعده شده است.

از قتل عام زنان و کودکان تا حرمت خلوت پدر و دختر

از جمله شاخصه های مهم گروههای وهابی تفسیر به رأی و فتاوای خلاف عقل و شرع است که موجب زایش گروههایی مانند داعش و القاعده شده است.
از قتل عام زنان و کودکان تا حرمت خلوت پدر و دختر

موزیک سرا

دیدگاه ها مسدود شده اند .