اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟


تاریخ :مرداد ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟
«ماهر خضیر»، عالم فلسطینی هشدار داد که برخی نهادها و سازمان‌های یهودی طرحی را برای تخریب مسجد مبارک الاقصی و ساخت معبد موهوم به جای آن ظرف مدت سه سال آینده ارائه کرده‌‌اند.

اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

«ماهر خضیر»، عالم فلسطینی هشدار داد که برخی نهادها و سازمان‌های یهودی طرحی را برای تخریب مسجد مبارک الاقصی و ساخت معبد موهوم به جای آن ظرف مدت سه سال آینده ارائه کرده‌‌اند.
اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

مدلینگ

دیدگاه ها مسدود شده اند .