اعتراض دارالافتای مصر به فتوای داعش


تاریخ :مرداد ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

اعتراض دارالافتای مصر به فتوای داعش
مرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتای مصر با اعتراض به فتوای گروه تروریستی داعش که کپی و استفاده غیر قانونی از برند های جهانی را جایز شمرده بود بر حرمت این عمل تاکید کرد.

اعتراض دارالافتای مصر به فتوای داعش

مرکز رصد فتاوای تکفیری وابسته به دارالافتای مصر با اعتراض به فتوای گروه تروریستی داعش که کپی و استفاده غیر قانونی از برند های جهانی را جایز شمرده بود بر حرمت این عمل تاکید کرد.
اعتراض دارالافتای مصر به فتوای داعش

مرکز فیلم

دیدگاه ها مسدود شده اند .