افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ بوکوحرام


تاریخ :فروردین ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ بوکوحرام
گروه تروریستی بوکوحرام، برای انجام عملیات انتحاری، به زنان و دختران قرص می خوراند و به آنان بمب می بندد.

افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ بوکوحرام

گروه تروریستی بوکوحرام، برای انجام عملیات انتحاری، به زنان و دختران قرص می خوراند و به آنان بمب می بندد.
افشاگری جدید درباره دخترانِ انتحاریِ بوکوحرام

فروش بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .