اقدام عجیب کشتی‌گیر معروف ایرانی در انتشار یک کتاب! +تصاویر
این روزها در بازار کتاب، کتابی دست به دست می‌شود که توجه برخی مخاطبان را به خود جلب کرده، کتابی که درباره نماز نوشته شده است اما محتوای آن، نکات دیگری را به ذهن متبادر می‌کند.

اقدام عجیب کشتی‌گیر معروف ایرانی در انتشار یک کتاب! +تصاویر

این روزها در بازار کتاب، کتابی دست به دست می‌شود که توجه برخی مخاطبان را به خود جلب کرده، کتابی که درباره نماز نوشته شده است اما محتوای آن، نکات دیگری را به ذهن متبادر می‌کند.
اقدام عجیب کشتی‌گیر معروف ایرانی در انتشار یک کتاب! +تصاویر

سپهر نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .