الازهر شیعه را به رسمیت می شناسد


تاریخ :آذر ۲۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

الازهر شیعه را به رسمیت می شناسد
عفیفی گفت: الازهر این گونه نیست که فقط یک مذهب را به رسمیت بشناسد، بلکه ما تمام مذاهب اسلامی از جمله مذهب تشیع را به رسمیت می شناسیم.

الازهر شیعه را به رسمیت می شناسد

عفیفی گفت: الازهر این گونه نیست که فقط یک مذهب را به رسمیت بشناسد، بلکه ما تمام مذاهب اسلامی از جمله مذهب تشیع را به رسمیت می شناسیم.
الازهر شیعه را به رسمیت می شناسد

دیدگاه ها مسدود شده اند .