الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند


تاریخ :خرداد ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند
دانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد.

الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند

دانشگاه الازهر مصر با صدور پیامی تبعیت الازهر از هیأت کبارالعلمای عربستان را تکذیب کرد.
الازهر مصر از هیأت علمای عربستان پیروی نمی کند

استخدام

دیدگاه ها مسدود شده اند .