امدادهای غیبی در عصر ظهور


تاریخ :فروردین ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دسته‌بندی نشده

امدادهای غیبی در عصر ظهور
اگر چه اساس قیام حضرت مهدی علیه السلام بر امور طبیعی است، ولی به اقتضای عظمت وگستردگی آن قیام جهانی، خداوند تبارک و تعالی نیز برخی از نیروهای غیبی و فوق طبیعی را در اختیار آن حضرت قرار خواهد داد تا موجبات پیروزی ایشان هر چه بهتر فراهم آید .

امدادهای غیبی در عصر ظهور

اگر چه اساس قیام حضرت مهدی علیه السلام بر امور طبیعی است، ولی به اقتضای عظمت وگستردگی آن قیام جهانی، خداوند تبارک و تعالی نیز برخی از نیروهای غیبی و فوق طبیعی را در اختیار آن حضرت قرار خواهد داد تا موجبات پیروزی ایشان هر چه بهتر فراهم آید .
امدادهای غیبی در عصر ظهور

world press news

اخبار کارگران

دیدگاه ها مسدود شده اند .