انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام


تاریخ :فروردین ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام
ماموران رژیم سعودی، آیت الله راضی از روحانیون برجسته عربستان را به زندان شهر “دمام” منتقل کردند.

انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام

ماموران رژیم سعودی، آیت الله راضی از روحانیون برجسته عربستان را به زندان شهر “دمام” منتقل کردند.
انتقال روحانی برجسته شیعیان عربستان به زندان شهر دمام

اسکای نیوز

باران فیلم

دیدگاه ها مسدود شده اند .