ای کاش ناراحتی ام را بروز می دادم!


تاریخ :اسفند ۱۴, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

ای كاش آن روز در حمام به او پرخاش كرده و ناراحتی خود را بروز می دادم تا گرفتار نمی شد

مرجع سلامتی

خبرگذاری خوزستان

دیدگاه ها مسدود شده اند .