باغ فدک تنها ۴ تا درخت خرما داشته! +فیلم


تاریخ :مرداد ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

باغ فدک تنها ۴ تا درخت خرما داشته! +فیلم
مجری کم خرد وهابی مدعی می شود فدک ارزش چندانی نداشته و تنها ۴-۵ درخت خرما در آن وجود داشته است. این درحالی است که تنها ارزش اقتصادی درختان فدک، چیزی در حدود ۵۰ هزار درهم بوده است و این مبلغ برابر ارزش درختان شهری مانند کوفه بوده است.

باغ فدک تنها ۴ تا درخت خرما داشته! +فیلم

مجری کم خرد وهابی مدعی می شود فدک ارزش چندانی نداشته و تنها ۴-۵ درخت خرما در آن وجود داشته است. این درحالی است که تنها ارزش اقتصادی درختان فدک، چیزی در حدود ۵۰ هزار درهم بوده است و این مبلغ برابر ارزش درختان شهری مانند کوفه بوده است.
باغ فدک تنها ۴ تا درخت خرما داشته! +فیلم

ganool review

دیدگاه ها مسدود شده اند .