تأثیر روزی حلال بر تربیت فرزندان


تاریخ :آذر ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

تأثیر روزی حلال بر تربیت فرزندان
اهمیت تربیت صحیح بر کسی پوشیده نیست و در این میان نباید از تأثیر روزی و غذای حلال بر این مسأله غافل شد و در قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) نسبت به تأثیر روزی حلال بر تربیت و کمال روح آدمی سفارش شده است.

تأثیر روزی حلال بر تربیت فرزندان

اهمیت تربیت صحیح بر کسی پوشیده نیست و در این میان نباید از تأثیر روزی و غذای حلال بر این مسأله غافل شد و در قرآن کریم و احادیث معصومین(ع) نسبت به تأثیر روزی حلال بر تربیت و کمال روح آدمی سفارش شده است.
تأثیر روزی حلال بر تربیت فرزندان

دیدگاه ها مسدود شده اند .