تار موی پیامبر اسلام درموزه‌ای نگهداری می شود +تصاویر
موزه حرم امام حسین(ع) در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و بسیاری از آثار و اشیاء تاریخی صدر اسلام در آن نگهداری می‌شود.

تار موی پیامبر اسلام درموزه‌ای نگهداری می شود +تصاویر

موزه حرم امام حسین(ع) در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد و بسیاری از آثار و اشیاء تاریخی صدر اسلام در آن نگهداری می‌شود.
تار موی پیامبر اسلام درموزه‌ای نگهداری می شود +تصاویر

میهن دانلود

دیدگاه ها مسدود شده اند .