تجافی درنماز چیست؟


تاریخ :اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

تجافی درنماز چیست؟
تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است

تجافی درنماز چیست؟

تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است
تجافی درنماز چیست؟

خرید بک لینک

خبر جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .