تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!


تاریخ :مرداد ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!
مسلمانان هندی از دولت محلی آندرا پرادش در حیدرآباد خواسته‌اند تا تخریب مساجد و درگاه‌ها را به بهانه گسترش جاده‌ها در این ایالت متوقف کنند.

تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!

مسلمانان هندی از دولت محلی آندرا پرادش در حیدرآباد خواسته‌اند تا تخریب مساجد و درگاه‌ها را به بهانه گسترش جاده‌ها در این ایالت متوقف کنند.
تخریب مساجد به بهانه گسترش جاده‌ها!

موسیقی

دیدگاه ها مسدود شده اند .