تروریسم پنهان زیر حجاب زنان


تاریخ :اسفند ۵, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

وبسایت کوآرتز با طرح ادعاهایی بی اساس و مضحک، حجاب مسلمانان زن سراسر جهان را به “تروریسم پنهان” نسبت داد.

خرید غذا

باران فیلم

دیدگاه ها مسدود شده اند .