تصاویری از کلاس درس خارج فقه مقام معظم رهبری
تصاویری از جلسه درس خارج فقه رهبر انقلاب اسلامی ایران.

تصاویری از کلاس درس خارج فقه مقام معظم رهبری

تصاویری از جلسه درس خارج فقه رهبر انقلاب اسلامی ایران.
تصاویری از کلاس درس خارج فقه مقام معظم رهبری

دیدگاه ها مسدود شده اند .