تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس


تاریخ :مرداد ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین اسلام

تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس
با پیگیری و اهتمام شیعیان مقیم شهر پیتر بورو انگلستان و به منظور تامین مکانی برای انجام مناسبات و ائین های مذهبی، کلیسای قدیمی این شهر خریداری و تبدیل به مرکز امام رضا(ع) شد.

تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس

با پیگیری و اهتمام شیعیان مقیم شهر پیتر بورو انگلستان و به منظور تامین مکانی برای انجام مناسبات و ائین های مذهبی، کلیسای قدیمی این شهر خریداری و تبدیل به مرکز امام رضا(ع) شد.
تغییر کاربری یک کلیسا به مرکز اسلامی +عکس

car

دیدگاه ها مسدود شده اند .