تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!


تاریخ :مرداد ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!
خانواده دانش‌آموزی مسلمان در «لانگ آیلند» نیویورک به دلیل اینکه مسئولین مدرسه او را مجبور کرده‌اند که اعتراف کند، عضو داعش و تروریست است، از مسئولین امر شکایت کردند.

تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!

خانواده دانش‌آموزی مسلمان در «لانگ آیلند» نیویورک به دلیل اینکه مسئولین مدرسه او را مجبور کرده‌اند که اعتراف کند، عضو داعش و تروریست است، از مسئولین امر شکایت کردند.
تفتیش عقاید در مدرسه آمریکایی!

wolrd press news

دیدگاه ها مسدود شده اند .