تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد


تاریخ :تیر ۳۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد
یک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم.

تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد

یک مسوول منطقه ای «ساردینیا» در ایتالیا مدعی شد که باید قانونی را علیه ساخت مساجد در این منطقه تصویب کنیم.
تلاش برای تصویب قانون ممنوعیت ساخت مساجد

پرس نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .