تنها امام جماعت شیعه که مسجدالحرام به خود دیده است +عکس
تنها امام جماعت شیعه كه مسجدالحرام به خود دیده، مرحوم سید شرف‏ الدین است.

تنها امام جماعت شیعه که مسجدالحرام به خود دیده است +عکس

تنها امام جماعت شیعه كه مسجدالحرام به خود دیده، مرحوم سید شرف‏ الدین است.
تنها امام جماعت شیعه که مسجدالحرام به خود دیده است +عکس

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

دیدگاه ها مسدود شده اند .