توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری


تاریخ :تیر ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری
خدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�.

توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

خدای متعال آنها را ملت برگزیده قرار داده بود؛ اما چون به خدا غرّه شدند و وظایف خودشان را انجام ندادند، خدای متعال درباره‌ی آنها فرمود: �ضربت علیهم الذّلة و المسکنة�.
توصیه‌های عرفانی مقام معظم رهبری

استخدام آموزش و پرورش

دیدگاه ها مسدود شده اند .