توهین شیخ فتنه گر به مردم شریف قــم +فیلم


تاریخ :اسفند ۲۵, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

حسن اللهیاری ملقب به شیخ فتنه گر که با بیان دیدگاه های خاص خود مورد انزجار شیعیان قرار گرفته و به نماد “تشیع آمریکایی” مبدل شده، در جدیدترین اظهار نظر خود، به مردم انقلابی و همیشه در صحنه قم توهین نمود.

اندروید

سیستم اطلاع رسانی

دیدگاه ها مسدود شده اند .