تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند


تاریخ :خرداد ۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند
کار خائنان و توطئه گران عربی به جایی رسیده که مقاومت را تروریست می خوانند و دست به تحریم آن می زنند

تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند

کار خائنان و توطئه گران عربی به جایی رسیده که مقاومت را تروریست می خوانند و دست به تحریم آن می زنند
تکفیری ها آلت دست دشمن صهیونیستی هستند

تکنولوژی جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .