حجاب خدا نمایی است


تاریخ :مرداد ۲۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

حجاب خدا نمایی است
حجاب به این خاطر نیز هست که مردان حيا كنند و پشت پرده‌ي چشم‌هايشان فكر نكنند كه زنان، عروسك خيمه‌شب‌بازي و ابزار برای رسیدن به هوس ها هستند و هر رفتار زننده و گستاخانه‌اي كه خواستند مي‌توانند در مقابل آنها بكنند.

حجاب خدا نمایی است

حجاب به این خاطر نیز هست که مردان حيا كنند و پشت پرده‌ي چشم‌هايشان فكر نكنند كه زنان، عروسك خيمه‌شب‌بازي و ابزار برای رسیدن به هوس ها هستند و هر رفتار زننده و گستاخانه‌اي كه خواستند مي‌توانند در مقابل آنها بكنند.
حجاب خدا نمایی است

عرفان دینی

دیدگاه ها مسدود شده اند .