حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان


تاریخ :مرداد ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :جوانان و دین

حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان
این نوع ازدواج که در برخی مناطق ایران مرسوم شده است، شباهت هایی با ازدواج رسمی دارد و با شرایطی صورت می گیرد.

حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان

این نوع ازدواج که در برخی مناطق ایران مرسوم شده است، شباهت هایی با ازدواج رسمی دارد و با شرایطی صورت می گیرد.
حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان

قدیر نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .