خیر و شر را چگونه تشخیص دهیم؟


تاریخ :اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

خیر و شر را چگونه تشخیص دهیم؟
آیت‌الله ری‌شهری در درس تفسیر قرآن با اشاره به دومین آیه سوره مبارکه «بقره» به تشریح معانی مختلف «کتاب» در قرآن کریم پرداخت.

خیر و شر را چگونه تشخیص دهیم؟

آیت‌الله ری‌شهری در درس تفسیر قرآن با اشاره به دومین آیه سوره مبارکه «بقره» به تشریح معانی مختلف «کتاب» در قرآن کریم پرداخت.
خیر و شر را چگونه تشخیص دهیم؟

نود۳۲ آپدیت ورژن ۵

ganool review

دیدگاه ها مسدود شده اند .