داستان زنی که ادعا می‌کرد حضرت زینب است/ راهکار امام هادی (ع) برای روکردن این ادعا
در ایام متوکل عباسی زنی ادعا کرد که من حضرت زینب هستم و متوکل به او گفت: تو زن جوانی هستی و از آن زمان سالهای زیادی گذشته است.

داستان زنی که ادعا می‌کرد حضرت زینب است/ راهکار امام هادی (ع) برای روکردن این ادعا

در ایام متوکل عباسی زنی ادعا کرد که من حضرت زینب هستم و متوکل به او گفت: تو زن جوانی هستی و از آن زمان سالهای زیادی گذشته است.
داستان زنی که ادعا می‌کرد حضرت زینب است/ راهکار امام هادی (ع) برای روکردن این ادعا

فروش بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

دیدگاه ها مسدود شده اند .