داعش به جان مسلمانان مالزی می افتد


تاریخ :مرداد ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

داعش به جان مسلمانان مالزی می افتد
رییس بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی روز سه شنبه اعلام کرد در صورتی که یک نامه گروه تروریستی داعش صحت داشته باشد، تنها در ایالت ‘نگری سمبیلان’ این کشور بیش از ۷۰۰ عضو این گروه تکفیری حضور دارند.

داعش به جان مسلمانان مالزی می افتد

رییس بخش مبارزه با تروریسم پلیس مالزی روز سه شنبه اعلام کرد در صورتی که یک نامه گروه تروریستی داعش صحت داشته باشد، تنها در ایالت ‘نگری سمبیلان’ این کشور بیش از ۷۰۰ عضو این گروه تکفیری حضور دارند.
داعش به جان مسلمانان مالزی می افتد

تکنولوژی جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .