داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کرد


تاریخ :مرداد ۱۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کرد
گروه تروریستی تکفیری داعش رهبر جدید بوکوحرام را که در غرب آفریقا فعالیت دارد، منصوب کرد.

داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کرد

گروه تروریستی تکفیری داعش رهبر جدید بوکوحرام را که در غرب آفریقا فعالیت دارد، منصوب کرد.
داعش رهبر جدید بوکوحرام را منصوب کرد

۹۰ورزشی

دیدگاه ها مسدود شده اند .