داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم


تاریخ :خرداد ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم
ما توقع رفع موانع بر سر راه حج را از عربستان نداریم حتی هیچ امیدی هم به آن نخواهیم داشت.

داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم

ما توقع رفع موانع بر سر راه حج را از عربستان نداریم حتی هیچ امیدی هم به آن نخواهیم داشت.
داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم

روزنامه قانون

دیدگاه ها مسدود شده اند .