درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شود
اين قرآن نفيس مزين به هنر ايرانی و اسلامی بوده و ارزش کنونی آن ٦ ميليارد تومان تخمين زده می‌شود.

درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شود

اين قرآن نفيس مزين به هنر ايرانی و اسلامی بوده و ارزش کنونی آن ٦ ميليارد تومان تخمين زده می‌شود.
درآمد فروش نفیس‌ترین قرآن ایران برای ساخت پرورشگاه هزینه می‌شود

اس ام اس جدید

دیدگاه ها مسدود شده اند .