درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)


تاریخ :فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دسته‌بندی نشده

درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)
تواضع درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد.

درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)

تواضع درجاتى دارد: يكى از آنها اين است كه انسان اندازه خود را بشناسد و با طيب خاطر خود را در آن جايگاه قرار دهد.
درجات تواضع در کلام امام رضا(ع)

بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .