دروغ شاخ دار شبکه وهابی درباره تعداد زائرین اربعین +فیلم
مجری کم خرد وهابی با اظهار نظری عجیب می گوید: جمعیتی که در اربعین در کربلا حضور دارند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ و نهایتا ۵۰۰ هزار نفر هستند!

دروغ شاخ دار شبکه وهابی درباره تعداد زائرین اربعین +فیلم

مجری کم خرد وهابی با اظهار نظری عجیب می گوید: جمعیتی که در اربعین در کربلا حضور دارند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ و نهایتا ۵۰۰ هزار نفر هستند!
دروغ شاخ دار شبکه وهابی درباره تعداد زائرین اربعین +فیلم

دیدگاه ها مسدود شده اند .