در سه جا باید آهسته صحبت کرد!


تاریخ :دی ۱۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

در سه جا باید آهسته صحبت کرد!
رسول خدا صلی الله علیه وآله، آداب صحبت کردن را بیان فرموده اند.

در سه جا باید آهسته صحبت کرد!

رسول خدا صلی الله علیه وآله، آداب صحبت کردن را بیان فرموده اند.
در سه جا باید آهسته صحبت کرد!

دیدگاه ها مسدود شده اند .