دعایی برای دفع دشمن


تاریخ :فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

دعایی برای دفع دشمن
مرحوم آقا (قاضی) فرموده‌اند: قرائت «کَهیعَصَ حمَ عسق و عنت الوجوه للحی القیوم و قد حاب من حمل ظلماً» برای دفع دشمن مفید است.

دعایی برای دفع دشمن

مرحوم آقا (قاضی) فرموده‌اند: قرائت «کَهیعَصَ حمَ عسق و عنت الوجوه للحی القیوم و قد حاب من حمل ظلماً» برای دفع دشمن مفید است.
دعایی برای دفع دشمن

فروش بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .