دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی


تاریخ :خرداد ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی
مسن‌ترین دانشجوی کشور از پایان‌نامه خود با عنوان «تربیت دینی از منظر قرآن» با موفقیت دفاع کرد.

دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی

مسن‌ترین دانشجوی کشور از پایان‌نامه خود با عنوان «تربیت دینی از منظر قرآن» با موفقیت دفاع کرد.
دفاع دانشجوی ۸۶ ساله از پایان‌نامه قرآنی

ganool review

دیدگاه ها مسدود شده اند .