دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد


تاریخ :دی ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد
دولت میانمار هرچند تلویحاً اما سرانجام به آزار مسلمانان روهینگیایی اعتراف کرد.

دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد

دولت میانمار هرچند تلویحاً اما سرانجام به آزار مسلمانان روهینگیایی اعتراف کرد.
دولت میانمار به آزار مسلمانان روهینگیا اعتراف کرد

دیدگاه ها مسدود شده اند .