دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟


تاریخ :خرداد ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟
حضرت آیت الله صافی در پاسخ به چند سئوال احکام شرعی مربوط به «ديه در سوانح رانندگى» که منجر به قتل می شود را بیان کرد.

دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟

حضرت آیت الله صافی در پاسخ به چند سئوال احکام شرعی مربوط به «ديه در سوانح رانندگى» که منجر به قتل می شود را بیان کرد.
دیه تصادف با اتومبیل شراکتی بر عهده کیست؟

ganool review

دیدگاه ها مسدود شده اند .