روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند
پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه داران از آن وارد مى‌شوند را معرفی کردند.

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند

پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه داران از آن وارد مى‌شوند را معرفی کردند.
روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند

عکس

دیدگاه ها مسدود شده اند .