رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!


تاریخ :آذر ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!
دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین امروز از سوی دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه به ۹ سال زندان محکوم شد.

رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!

دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین امروز از سوی دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه به ۹ سال زندان محکوم شد.
رژیم آل‌خلیفه ۹ سال زندان برای شیخ علی سلمان برید!

دیدگاه ها مسدود شده اند .