رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد


تاریخ :تیر ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد
رکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد.

رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد

رکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد.
رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد

لردگان

دیدگاه ها مسدود شده اند .