زیرگرفتن وحشیانه یک زن مسلمان در بلژیک +فیلم


تاریخ :فروردین ۱۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

زیرگرفتن وحشیانه یک زن مسلمان در بلژیک +فیلم
یک زن مسلمان بلژیکی صبح امروز در حالی که از خرید باز می گشت، توسط یک راننده نژادپرست زیر گرفته شد و به شدت آسیب دید.

زیرگرفتن وحشیانه یک زن مسلمان در بلژیک +فیلم

یک زن مسلمان بلژیکی صبح امروز در حالی که از خرید باز می گشت، توسط یک راننده نژادپرست زیر گرفته شد و به شدت آسیب دید.
زیرگرفتن وحشیانه یک زن مسلمان در بلژیک +فیلم

خرید بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .