سرلشکر فیروزآبادی: جهان تشنه فهم مهدویت است


تاریخ :شهریور ۱۴, ۱۳۹۶ | نویسنده : | موضوع :نماز

سرلشکر فیروزآبادی: جهان تشنه فهم مهدویت است
مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: باید راه امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) را در شرایط کنونی ادامه دهیم، اکنون بستر فعالیت در راستای مسیر آنها آماده شده و جهان تشنه فهم مهدویت شیعی است.

سرلشکر فیروزآبادی: جهان تشنه فهم مهدویت است

مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: باید راه امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) را در شرایط کنونی ادامه دهیم، اکنون بستر فعالیت در راستای مسیر آنها آماده شده و جهان تشنه فهم مهدویت شیعی است.
سرلشکر فیروزآبادی: جهان تشنه فهم مهدویت است

دیدگاه ها مسدود شده اند .