سوره ای به نام جزئی از نماز


تاریخ :فروردین ۲۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

سوره ای به نام جزئی از نماز
«رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان.

سوره ای به نام جزئی از نماز

«رب» را در فارسی، پروردگار معنا می‌کنند و «رب العالمین» یعنی پروردگار جهانیان.
سوره ای به نام جزئی از نماز

خرید بک لینک

دیدگاه ها مسدود شده اند .