شخصیت‌های شیعی پاکستان ترور می شوند!


تاریخ :آذر ۱۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

شخصیت‌های شیعی پاکستان ترور می شوند!
تعدادی از شخصیت‌های شیعی پاکستان طی چند روز اخیر هدف حمله گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند.

شخصیت‌های شیعی پاکستان ترور می شوند!

تعدادی از شخصیت‌های شیعی پاکستان طی چند روز اخیر هدف حمله گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند.
شخصیت‌های شیعی پاکستان ترور می شوند!

دیدگاه ها مسدود شده اند .